REGULAMIN USŁUG1.Ogłoszenia wyświetlane są odpłatnie.2.Wyświetlanie oraz utrzymanie ogłoszeń jest płatne zgodnie z cennikiem


3. Rejestrując się w portalu użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie ofert marketingowych i handlowych za pomocą komunikacji elektronicznej w tym email, sms, telefon od firmy prowadzącej portal noclegowy http://dobre-wakacje.pl4.Wszelkie późniejsze modyfikacje i zmiany w obiekcie noclegowym w trakcie trwania abonamentu są bezpłatne.5. Użytkownik po dokonaniu rejestracji w portalu dobre-wakacje.pl otrzymuje login i hasło do panelu administratora.6. Nie ma limitu dodanych fotografii do zamieszczonego ogłoszenia.7. Celem serwisu dobre-wakacje.pl jest udostępnianie powierzchni reklamowej do zamieszczania ogłoszeń noclegowych w strefie nadmorskiej oraz pozostałych strefach: "Nad Jeziorem"  "W górach." i "W całej Polsce "8. Zamieszczenie oraz wyświetlanie ogłoszeń jest płatne.9. Oferty są płatne wg.cennika.10. Zamieszczający ogłoszenie noclegowe zgadza się na to by w przypadku zmiany właściciela serwisu dobre-wakacje.pl, zamieszczone ogłoszenia zostały przekazane nowemu właścicielowi serwisu dobre-wakacje.pl wraz z wszystkimi danymi zawartymi w serwisie dobre-wakacje.pl .11. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.12. Każde ogłoszenie zamieszczone w serwisie może być usunięte przez administrację jeśli narusza czyjeś dobra osobiste.13. Cennik ogłoszeń standardowych oraz wyróżnionych obowiązuje osobno dla każdego reklamowanego obiektu.14. Każdy użytkownik serwisu po zarejestrowaniu się posiada swój LOGIN i HASŁO.15. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do dodania maksymalnie 100 obiektów noclegowych16.Zabrania się umieszczania ogłoszeń nie związanych z działalnością serwisu a także naruszających normy etyczne oraz zawierające obraźliwe słowa, fotografie czy też treści erotyczne17. Ogłoszenia mogą być zamieszczane zarówno przez firmy jak i osoby prywatne.18. Serwis DOBRE-WAKACJE.PL  gwarantuje ciągłość wyświetlania ofert noclegowych w sposób nie przerwany 24 godziny na dobę 360 dni w roku.19. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany nazwy domeny w uzasadnionych przypadkach. ( np uzyskanie po analizie iż nowa domena zapewni lepsze pozycjonowanie w google.pl oraz zapewni większy target klientów )20. W przypadku problemów technicznych za każdy dzień przerwy w wyświetlaniu oferty noclegowej zostanie zwrócona kwota wpłacona wg. wzoru "kwota wpłacona/360dni * ilość dni przerwy technicznej"21. Przypadki nie ujęte w tym Regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujące przepisy.


22. Rejestrując się w portalu http://dobre-wakacje.pl wyrażasz zgodę na naszą Politykę prywatności